0

ასკოლკა

ძირითადად ლითონის ნაერთი, რომელიც გამოიყოფა იარაღის სროლის ან მსგავსი ძალისმიერი პროცესების შედეგად. ასკოლკის შედეგად ადამიანები ბრმავდებიან, იტეხენ ფეხებს და სხვა.

"გაიწიე აკოლკა არ მოგხვდეს"