0

რამდენი შეყვარებული გყავს?

ძია კაცების მიერ დასმული შეკითხვა პატარა ბავშვების მიმართ, შეიძლება საერთოდ არ ყავდეთ მაგრამ თავისი თავის მაგარ ტიპად გამოსაჩენად 3-4 უნდა დაესახელებინათ რადგან ბიძიასგან ქება დამესახურებინათ

გენაცვალე ბიძია მერო შენხელა ვიყავი ტყვიას ტყვიაში ვაჯენდი