1

კატყაჭი მაქსი

2053 წელი, საქართველოში საბოლოოდ დამყარდა ზვიოს დიქტატურა. სასტიკი დევნისა და რეპრესიების შედეგად სრულიად განადგურდნენ ნამდვილი თბილისელები, სოფლელებმა თანდათან გადმოინაცვლეს ვაგზლის და მეტროების მიმდებარე ტერიტორიებდან და დაიპყრეს ქალაქის სტრატეგიული ობიექტები. მათი ბელადი ზვიო, აღიარებულ ღმერთად იქცა. ყოველ ახალ გაჩენილ ვაჟს ზვიოს არქმევენ ხოლო გოგონას ზვიას. ზვიოს გენიით შექმნილი სუპერ კომპუტერი კატყაჭი მაქსი და სოფლელი პოლიციელები სასტიკად უსწორდებიან გადარჩენილ ტიფლისელებს.

კატყაჭი მაქსი :
ყურადღება! ყურადღება! მეოთხე სექტორში დაფიქსირებულია ტრლარჭია ქალაქური ლაპარაკი, ვაგზავნი პოლიციის მობილურ ჯგუფსა. მაა გენაა პრიოომ...