0

პატარა ძმა

პატარა ძმა ანუ გამოგონილი გრიმი გამოიყენება როდესაც პიროვნებას ზედმეტად აეწვა საკუარი და სურს პრობლემებისგან თავის დაღწევა

იზვინი ბრატ მე არ ვიყავი ჩემი პატარა ძმა იყო