0

რაპუნცელა

რაპუნცელა ფაჩარის ნაირსახეობაა ესს ის მდგომაეობაა როდესაც ფაჩარი უშველებელ ზომას აღწევს და შეიძლება მისი ნასკებში ჩატანა

იმდღეს სახლში კიბე ჩაენგრა ჟორჟიკას და სახლში ფაჩარით ამათრია