0

გული ხო არ გერევა ?

იხმარება პარალელურ სამყაროში გადასვლამდე 3 - 4 წამით ადრე

გული ხო არ გერევა?