0

შეჩემის გადანგრეული

ზუსტი მნიშვნელობა უცნობია(ყოველ შემთხვევაში კარგს არ ნიშნავს), თუმცა პრაქტიკაში აუცილებლად წოდებით ფორმაში გამოიყენება ინდივიდის მიმართ.

-ოო რატო და იმიტო შეჩემის გადანგრეულო, რომ *ლეზე გკიდია ყველაფერი
-კაი რა ახლა ნუ ადრამატიზირებ