0

ფული არი მძღნერივით

ტერმინი აღნიშნავს ადამიანის დაუოკებელ გახარებას, როდესაც ფული აქვს საკმარისზე მეტი.

-აუუ მშიაა
-წამო ვჭამოთ
-ფული გააქ?
-ეჰჰ, ფული არი მძღნერივით