0

ჯვარი გვწერია

არასასურველი მოვლენის თავიდან აცილების მიზნით გამოყენებული ფრაზა რომელსაც თან ახლავს ხის მასალისგან დამზადებულ ნივთზე სამჯერ დაკაკუნება

ჯვარი გვწერია