0

ძმას ვეცეკვე

თბილი მისალმება, გამოიყენება ძირითადად ძალიან ახლობელ ადამიანებს შორის. აღმატებული ფორმა "ძმას ვეჭიდავე"-სი.

რას შვრებიი ძმაას ვეცეკვეე?