0

ხანდახან მოგინდება?

დიდი ბიძიების მიერ პატარა ბიჭისადმი მიმართვა, ნიშნავს ქალი/სექსი თუ უნდა. დადებითი პასუხის შემთხვევაში, ბიძა კაცი გეუბნება ამოოხვრით რომ მას ხანდახან კი არა "სულ" უნდა, რის შემდეგაც გადაიხარხარებს და ბოლოს გისაყვედურებს რომ უფრო ხშირად უნდა იდვიჟენიო მასთან, რადგან ასეთ ჩაგნება კითხვებში დაგახელოვნოს

-ხანდახან მოგინდება
-აბა რაა
-ეეეჰ ხანდახან კი არა სულ უნდა გინდოდეს