0

მარტო შენი დედა მოვტყან

ფრაზა რომლის გაანალიზება ყველას უჭირს, ბოლოს ირკვევა, რომ გინება განკუთვნილია თორმეტიდან ერთ-ერთი თვის მიმართ

მარტო შენი დედა მოვტყან