0

შედედამამაჩემისმოტყნულიშვილო

ეს სიტყვა გამოიყენება მაშინ როდესაც ადამიანი განიხილავს მეორე ადამიანის გარკვეულ ქმედებას რომელსაც სხვა ქმედების ჩადენა სჯობდა.

-ბიჭო კოტემ ის თემა მოაგვარა?
-ვერა ვერ მოაგვარა ვეუბნებოდი შე დედამამაჩემისმოტყნულიშვილო არგინდაა და არაა მაინც ეგრე გააკეთა