0

თავის წაქცევა

გამოიყენება სხვა პიროვნებისადმი მიმართვისას. არის პრევენციული ხასიათის მოწოდება. მოუწოდებს და აფრთხილებს მეორე ადამიანს მოიქცეს კორექტულად, "სპრავიდლივად".

თავი არ წაიქციო, ბიჭო