0

მაგარ პალასაზევარ მიმიშვი

ამ ფრაზას ცნობილი ტოტალიზატორის მოთამაშეები იყენებენ როდესაც,თამაში უნდათ და ფული არ აქვთ და უნდათ რომ სხვამ ათამაშოს

მაგარ პალასაზევარ