0

ყლედწოდებული

სიტყვა გამოიყენება იმ ადამიანის მიმართ ვინც ყლედ არის წოდებული

მაგ: ყლედწოდებული თენგო