შუაში კი არა თავშია - განმარტებები - ბიძერი
0

შუაში კი არა თავშია

ფრაზა, რომელიც გამოიყენება ლოგიკური კავშირის დასამყარებლად არალოგიკური მიმართების მქონე ფაქტებს შორის

- სულ იმ გოგოს ბრალია ყველაფერი
- რა შუაშია?
- შუაში კი არა თავშია