0

ბრო !

არის სიტყვა რომელიც გამოიყენება მეგოაბრთან/ძმაკაცთან საუბრის დროს ნიშნავს ძმას და საქართველოში დიდი თუ პატარა ამას იძახის და ტვინს ტყ@@@

კი ბრო ხვალ მცალია
რათქმაუნდა ბრო
ბრო ბრო მისმინე 5 ლარი ხოარგაქ
ბრო ბრო ბრო ..