0

კალმიკალმისტარია

ამ ,,სიტყვის'' გაგონება მოასწავებდა ვიღაცის მამაკაცის სასქსეო ორგანოზე გაშვებას ოღონდ რუსული დიალექტით.
იგი არის ,,კაშნარიასებრთა'' ოჯახიდან.

- ჩემი ძმა, კალმიკალმისტარია?
- რაა?
- .უი ნააააა...