0

ბრატს ნუ მეძახი ძმა.

ამ ფრაზას იყენებენ 7-8 წლის განვითარების მამრობითი სქესის წარმომადგენლები.

-მომისმინე ბრატ
-ბრატს ნუ მეძახი ძმა.