0

დუსტის ფული არა მაქ!

როცა ხარ უპოვარი, არ გაგაჩნია საშუალება რათა შენი მწირი მოთხოვნილება დაიკმაყოფილო

დუსტი-ნივთიერება, რომელიც ეფექტურად გამოიყენება მავნე მწერების წინააღმდეგ

-წამო შეჩემა ლუდი დავლიოთ
-სად წამოვიდე დუსტის ფული არ მაქ