0

პასპორტი აჩვენე ბიძიებს

სუფრასთან მჯდომი მამა, შვილის "კუტუს" ჩვენებით უმტკიცებს ამაყად სტუმრებს, რომ გვარის გამგრძელებელი (ბიჭი) ყავს.

მიდი მამა, ავჩენე პასპორტი ბიძიებს.