0

შენ გისუნა ბებიამ

ბებიების მიერ სითბოს გამოხატვის მეტად გულწრფელი და თბილი საშუალებაა ხშირად თან ახლავს დასაყნოსი ორგანოს დაკონკრეტებაც

შენ გისუნა ბებიამ