0

ჩემია მარა რათ გინდა?!

რიტორიკული ფრაზა. გამოიყენება ინდივიდის მიერ მეორე ადამიანის, ცხოველის ან ნივთის ასაღწერად, რომელიც ინდივიდს არაფერში ადგება.

-ვაა გურამ ეს შენი ბიჭია?
-ჩემია, მარა რათგინდა?!