0

გაუსხეპავი მუხა

აღნიშნული ტერმინი (სიტყვათშეთანხმება) გამოიყენება 2 სხვადასხვა ობიექტის ზომების შესადარებლად, კერძოდ მდედრობითი სქესის ადამიანების სასქესო ან ანალური ორგანოს დიამეტრისა და სიგრძის განსაზღვრისათვის.
ტერმინი ყოველთვის გამოიყენება მესამე პირზე საუბრისას, რომელიც 2 ან მეტი მამაკაცის სიახლოვეს ჩაივლის და მისი წელის (ტრაკის) გარშემოწერილობა ბევრად აღემატება საზოგადოებაში მიღებულ სტანდარტს.
***ტერმინის იდენტური შემცვლელებია "გაშლილი ქოლგა" და "კვახი (გოგრა) თავის ბარდებიანად"

-აუ, ნახე რამხელა ტრაკი აქ!... "გაუსხეპავი მუხა" შეეტევა...