ძმას დავა*ვი - განმარტებები - ბიძერი
0

ძმას დავა*ვი

ერთგვარი მისალმება

უფროსი წვერთმადიდებელი ამ მისალმებით ჩაგრავს 15 წლის მალალეტკას