ჩეთერო - განმარტებები - ბიძერი
0

ჩეთერო

სინამდვილეში არანაირი არაფერი უბრალოდ კარგად ყომარობს

ავეპეთი 5 კაცი მიაკლა ზედიზედ