0

ფოტოს ვინ ამარჩევინებთ?

ფრაზა გავრცელებულია ფეისბუქში (მეტ წილად მდეთრობითი სქესისგან) ერთი შეხედვით იგულისხმება, რომ პიროვნება რომელიც ამას ითხოვს დაბნეულია და ვერ აკეთებს არჩევანს, მაგრამ მთავარი აზრი არის ის, რომ მან მანიპულირება მოახდინოს ოპონენტზე რომელიც თავის ფოტოებს განიხილავს.

ფოტოს ვინ ამარჩევინებთ?