2

ჭუჭუ

ბავშვის ან უბრალოდ მცირე ზომის სასქესო ორგანო.

"რა პატარა ჭუჭუ გქონია?!"

0

ჭუჭუ

კუტუს არა აღმატებული ფორმა. სასქესო ორგანოს ეს სახეცვლილება გვხვდება 1-8 წლის ფავშვებში ჰა,ჰა გაწი-გამოწი,მაქსიმუმ 9 წლამდე

ჭუჭუა გამიწითლდა და მანგანცოვკაში ჩამაყოფინეს

0

ჭუჭუ

არაამქვეყნიური ქმნილება , რომელიც მხოლოდ მამრობით ბავშვებს გააჩნია. ჭუჭუ ძირითადათ გამოიყენება ბიძიასთვის საჩვენებლად.

- ანახე ჭუჭუ ბიძიას