0

დრამა ბარი

ნეიტრალური ინდი ტერიტორია, სიმბიოზი მუსიკის და არტის, სადაც მხოლოდ დაცვის ნათესავებს უშვებენ

-გაიგე შეჩემა საბა შეუშვიათ დრამაში.
-ნუ გაატრაკე, მერე რაო რა ხდება შიგნითო?
-რავი შეჩემა, ჯერ არ გამოსულა.