0

კატამ დაწერა

გაპრავება ანუ სიტუაციიდან თავის ადვილად გამოძრომა, როცა დან*რეული გაქვს

ბაბულიკების ბაზარი