სიგარო ჯიგარეტი ხო არ გექნება - განმარტებები - ბიძერი