0

დადედისმუტელება

დადედისმუტელება დამუტელების უფრო მძიმე და სასტიკი ფორმაა. გამოიყენება ძირითადად როდესაც ერთი მეგობარი მეორეს თავისი ჩხუბის დეტალებს აღუწერს.

'...დავადედისმუტელე ეგ ნაბოზარი'.