3

ის მაქ

გოგონების დაშიფრული სიტყვა რომელიც აღნიშნავს კრიტიკულ დღეებს და გამოიყენება იმისთვის, რომ საპირისპირო სქესის წარმომადგენელი ვერ მიხვდეს რაზეა საუბარი.

გოგო ის მაქ

0

ის მაქ

გოგონების დაშიფრული სიტყვა რომელიც აღნიშნავს კრიტიკულ დღეებს და გამოიყენება იმისთვის, რომ საპირისპირო სქესის წარმომადგენელი ვერ მიხვდეს რაზეა საუბარი. მაგრამ მიუხედავად შიფრისა თითქმის ყველა ბიჭი ხვდება და ულვაშებში ეცინებათ.

გოგო ის მაქ
- აჰაჰ მოწვი შეჩემა?