0

ავტობუსის გაჩერება

შუმერული წარმოშობის სიტყვათშეთანხმებაა და მარადიულ ლოდინის ნიშნავს.

-სად ხარ ახლა, მალე მოხვალ?
-ავტობუსის გაჩერებაზე.
- აუ მაშინ უშენოდ დავიწყებთ.