1

გავიცნოდ ლამასო?

ფრაზას აქტიურად იყენებენ გადაშენების პირას მყოფი ბიოლოგიური არსებები, გოგოების შესაბმელად! ხშირ შემთვევაში სიტყვათა ამ კომბინაციას მოსდევს გინება და გინებასთან ასოცირებული სიტყვები.

ფეისბუქის ჩატი:

-გავიცნოდ ლამასო?
-გავიცნოდ ლამასოო?
-გავიცნოდ ლამასოოოო????
-ფუ ბოზი...
-გავიცნოდ ლამასო?...
და ა.შ