0

წაყლევება

ადამიანის ადეკვატურობის არასტაბილურობის გამომხატველი სიტყვა, გამოიყენება აგრეთვე სხვა კონტექსტებშიც.

"გოჩექსა მაგარი კაცია ძმაო მარა ზოგჯერ წაუყლევებს ხოლმე."

0

წაყლევება

ეს სიტყვა შეიძლება მივიღოთ როგორც ჩაყლევების/ჩამოყლევების/დაყლევების სინონიმი, ოღონდ კნინობით ფორმაში

- გიო რაშვება?
- რავი წაუყლევებს რა

0

წაყლევება

როდესაც ინდივიდის ინტელექტი დადის ზუსტად 0მდე და დებილის დონეს უტოლდება.

-ნახე ბიჭო გუშინ იკამ რა სიბრძნეები მოჯვა?
-აუ მაგან მაგრა წაიყლევა.

0

წაყლევება

პროცესი რომლის შედეგადაც პიროვნება A_ს (რომელიც უმეტეს შემთხვევაში ითვლება ადეკვატურ ინდივიდად) შეემჩნევა მისთვის არადამახასიათებელი თვისებები და მისი ინტელექტი ყოველ სიტყვასთან ერთად მცირდება. ერთი სიტყვით ყლეობას აკეთებს ან ამბობს. (მოხმარებაში:წაუყლევა) .

-ბიჭო გიოს რაჭირს დღეს? ვერ ვცნობ.
-მერავიცი წაუყლევებს ხოლმე რა.