0

გაუქმებულია გაუქმებულია

იგივე gauqmebulia gaqumebulia, gauqmda gauqmda, gauqme bulia

ყველაზე გავრცელებული მომხმარებლის სახეობა სოციალურ ქსელებში.
იგივეა, რაც კარზე კაკუნი და პასუხი "არ ვართ სახლში"

რეისი ქუთაისი-ლარნაკა changed their name to Gauqmebulia Gauqmebulia