0

ტვინი ამტკივდა

გაკონათქვამი "ტვინი ამყკივდა" გაკოიყრნება თავის შესაცოდებლად იმისათვის რომ მასწავლებელმა მოსწავლრები დააწყნაროს გაკვეთილზე, მაგრამ რროგორც ესეთი 'ტვინის ტკივილი' შეუძლებელია.

ვაიმეეე, გაჩერდით რა ტვინი ამტკივდა