ბო*იშვილი ვიყო ხელი არ დამედოს - განმარტებები - ბიძერი
0

ბო*იშვილი ვიყო ხელი არ დამედოს

თავდაცვის ერთერთი უძლიერესი იარაღი, რომელიც წარმომთქმელს უქმნის იმის გარანტიას, რომ რთული სიყუაციიდან უვნებლად გამოვა

- ბოზიშვილივიყო ხელი არ დამედოს თორე გაიპიზდებით.