0

ორი გოჭი ღორია ?

მისი წინამორბედია შემდეგი :
-ორი ხე ტყეა?
ერთ ერთი ურთულესი გამოცანა რომლის პასუხი პოხუი

-ჩემი ძმა ორი გოჭი ღორია?