1

ბიო

საწყისი მნიშვნელობა მომდინარეობს ბერძნულიდან და ნიშნავს სიცოცხლეს ( βίος - ორგანული სიცოცხლე. ბერძნ). დღევანდელ ქართულ რეალობაში, ტერმინის საწყისი და ამჟამინდელი მნიშვნელობები ერთროულად ჭეშმარიტობასთან უთავსია. ბიოთი მოიხსენიება სინთეზური კანაბინოიდების ჯგუფის ნარკოტიკები. სიცოცხლის მსგავსად, ბიოც საკმაოდ ვარიაცულია და გვხვდება სხვადასხვა ფორმით: "თეთრი", "შავი", "შოკოლადი", "ბიო-ლსდ" და სხვა. საკმაოდ პოპულარია ახალგაზრდებში, პირველივე "ნაპასი" იძლევა სერიოზულ პრიხოდს. ბიოს წარმომავლობა, ისევე როგორც სიცოცხლის, ჯერაც უცნობია.

"- ნახალოვკაში ბიო ჩითავს მარტო შეჩემა."
" - ძმაკაცი გამეკრიჭა ამას წინათ შოკოლადზე"
" - ბიო კლავს"