0

ღმერთს ნუ აწუხებ

როდესაც ერთ ადამიანი უაზროდ ღმერთს მიმართავს, გამოჩნდება მეორე ადამიანი და ეუბნება ამ ფრაზას

-ეჰჰ, ღმერთო ჩემო
-ღმერთს ნუ აწუხებ