0

თამაშები გაქვს?

კითხვა, რომელსაც ხშირად მიმართავენ 7-8 წლის ბავშვები შენს ხელში მობილურის დანახვისამებრ. ამ კითხვაზე მარტივი გამოსავალია: "არა, წაშლილი მაქვს." . ამ პასუხს ხშირად იყენებენ მობილურის მფლობელები ზედმეტი ტვინის ტ*ვნის ასარიდებლად.

-თამაშები გაქვს?
-არა,წაშლილი მაქვს!