0

კაბის ჩაცმა

მხატვრული გამოთქმა. გულისხმობს მამრობითი სქესის წარმომადგენლის მიერ რაიმე მძლავრად მამაკაცურ საქციელზე უარის თქმას.

" - გივიმ კაბა ჩაიცვა, აღარ მოდის დასალევად"