0

მიატოვე იქეთ

მეგრულ-ქართული დიალექტური სიტყვა, რომელიც ასახავს რაიმის შეწყვეტას, დანებებას.

მიატოვე იქეთ სიგარეტის მოწევა )))