1

ლიბერალი

ლიბერალი ლათინური სიტყვაა და ქართულად ნიშნავს ვინ უფრო მაგარ ყლეობას იტყვის

ყლეობა