0

უბნის მანჩო

პიროვნება რომელიც ზრუნავს მომავალ თაობაზე რომ უბანში ნამდვილ კაცებად დადგნენ

ბოზი მანანა