0

ვნახოთ თუ მეცლება

გამოიყენება მაშინ როცა გოგოს სადმე ეპატიჟები თუ პასუხად ეს მიიღე ანუ ყ*ლეზე ხარ

- ხვალ წამოხვალ? სადმე გავისეირნოთ
- ვნახოთ თუ მეცლება