1

კარი დახურეთ

ეს სიტყვათა კომბინაცია გვხვდება საჯარო ადგილების კარებზე . უფრო ხშირად ღია კარის წინა მხარეს

გთხოვთ კარი დახუროთ